Neljä tärkeintä yritysmuotoa

Tässä artikkelissa käymme läpi neljä tärkeintä yritysmuotoa. Tarkoituksemme on kirjoittaa tavalla, joka olisi helposti ymmärrettävä ja näin ollen voisi auttaa myös aloittelevaa yrittäjää, yrityksen perustamista harkitsevaa tai muuten vain asiasta satunnaisesti kiinnostunutta. Käymme läpi osakeyhtiön, toiminimen, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön. Osuuskunnat rajasimme tämän jutun ulkopuolelle, koska ne eivät ole kaikkien alojen yrittäjille ehkä realistisin yhtiömuoto ja mielenkiintoisena muotona osuuskunnat ansaitsisivat ehkäpä ihan oman artikkelinsa. Lisäksi on koko joukko laskutuspalveluita, joiden kautta yritystoiminta on helppo aloittaa ja liikeideaa testata.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön (oy) perustamisen suosio on kasvanut huimasti viime aikoina, sillä kesäkuun 2019 tämän yhtiömuodon perustamiseen ei ole enää vaadittu osakepääomaa – ainoa perustamismaksu on Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) maksettava ilmoitusmaksu, jonka suuruus on 275 euroa.

Moni mieltää oy:n ensisijaisesti isojen yritysten yhtiömuodoksi, mutta yksinyrittäjäkin voi vallan mainosti perustaa osakeyhtiön, ja yhä useammin niin tekeekin. Osakeyhtiö kuitenkin vaatii hallituksen, jossa tulee olla ainakin joku toinen henkilö jäsenenä itsesi lisäksi. Osakeyhtiössä vastuu on esimerkiksi toiminimeä rajallisempaa; lähtökohtaisesti oma, henkilökohtainen omaisuutesi on erillistä yhtiön omaisuudesta.

Jos olet etsimässä yritystoiminnalle nopeaa ja voimakasta kasvua, oy on hyvä valinta.

Tietyllä tapaa osakeyhtiömuotoon liittyy myös yrityksen imagoon liittyvä kysymys: toiminimi on yhden hengen yritys, osakeyhtiö on ainakin mielikuvien tasolla isompi ja vakaampi toimija – vaikka todellisuudessa näin ei välttämättä olisikaan.

Toiminimi

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on perinteisesti ollut yhden miehen tai naisen yrityksen yritysmuoto. Toiminimi on niin sanottu henkilöyritys; viime kädessä olet omalla henkilökohtaisella omaisuudellasi vastuussa yritystoiminnan mahdollisista veloista. Lain silmissä toiminimi ja yrittäjä ovat sama luonnollinen henkilö.

Yritys on tässä muodossa siis yksiselitteisesti sidottu yrittäjään, eikä yrityksessä voi tässä tapauksessa toimia muita henkilöitä. Aviopuolisoilla voi kuitenkin olla yhteinen toiminimi. Toiminimen perustaminen on erittäin halpaa, sillä siitä peritään vain 60 euroa (PRH:lle maksettava kaupparekisteriin ilmoittautumisen maksu).

Jos toiminta on suhteellisen pientä, lähinnä oman osaamisen myymistä ilman suuria hankintoja, toiminimi on hyvä ja oy:tä kevyempi vaihtoehto.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi toki myös aina toiminnan kasvaessa siirtyä osakeyhtiömuotoon.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö (ky) ei ole yhtiömuotona läheskään niin suosittu kuin toiminimi tai osakeyhtiö. Toiminimen ja avoimen yhtiön tavoin se on henkilöyhtiö. Sitä kutsutaan myös äänetön yhtiö -nimellä, sillä vastuunalaisen yhtiömiehen (joita voi olla useampiakin) ohella yhtiössä on myös ainakin yksi äänetön yhtiömies. Äänetön yhtiömies toimii yleensä sijoittajana, eikä osallistu yhtiön hallintoon millään tavoin. Hän ei myöskään ole vastuunalaisen yhtiömiehen tavoin vastuussa yhtiön veloista tai sitoumuksista.

Avoin yhtiö

Myös avoin yhtiö (ay – huom. kaupparekisteri ei hyväksy ay:tä virallisena lyhenteenä) on melko harvinainen yhtiömuoto, sillä vain noin 2 % kaikista yhtiöistä on ay-muotoisia. Kyseessä on henkilöyhtiömuoto, joten toiminimen ja ky:n tavoin perustajat ovat vastuussa yhtiön veloista. Erotuksena ky-muotoon ei avoimessa yhtiössä ole äänetöntä yhtiömiestä. Yhtiön vastuut ja velvollisuudet voidaan kuitenkin omistajien kesken määritellä melko vapaasti, vapaammin esimerkiksi oy-muotoon verrattuna. Sekä ky:n että ay:n perustaminen kustantaa 240 euroa, eikä investoitavaa alkupääomaa vaadita.

Next post 8 parasta sovellusta retkeilyä varten